Oplossingsgericht denken met kinderen

“Hoe poets je de tanden van een leeuw?” is een vrolijk kinderboek vol kleurrijke illustraties. Het boek is te gebruiken in een educatief programma op school, op de BSO of thuis, in het kader van oplossingsgericht denken (21e eeuwse vaardigheden). In het boek wordt daar op speelse wijze een appѐl op gedaan. 

Interactie tussen lezer en schrijver
De dieren vragen de lezers om raad voor hun problemen. Na het (voor)lezen kun je de kinderen uitnodigen daarover een collage, gedicht of tekening te maken. Daarin kunnen ze de herkenning, emoties en gedachten vormgeven. In het boek zit een oproep de oplossingen op te sturen. De kinderen krijgen zeker een reactie (verrassing) terug, Niveau is 6+ / groep 4/5. 

Creativiteit tot leven laten komen
Om te kijken of het concept aanslaat, hebben een aantal pilot lessen plaats gevonden in groep 4 en 5. De reacties waren zeer positief. Zo ontving de ijskoude ijsbeer 20 creatieve oplossingen in de vorm van tekeningen over hoe hij weer warm kan worden. In een andere les gingen leerlingen na het lezen en brainstormen over de oplossingen zelf gedichten maken.